Ledenadministratie

Wil je je aanmelden of afmelden bij de Helvoetse Reddingsbrigade, dan kun je dit doen bij de ledenadministratie.

Om je aan te melden als lid van de Helvoetse Reddingsbrigade moet je een inschrijfformulier invullen. Dit formulier kun je online invullen op onze website. Opzeggen kan door een mail te sturen naar info@reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl.

Het lidmaatschap wordt steeds voor een vol verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 januari t/m 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 november in verband met de opgave van leden aan de Bond. Bij afmelding als lid zal de ledenadministratie altijd eerst bij de penningmeester nagaan of er aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Indien na 1 november het lidmaatschap wordt opgezegd, blijft men de gehele contributie over het komende verenigingsjaar verschuldigd.

Voor het A-B-C zwemmen maken we op bovenstaande regel een uitzondering. Dit lidmaatschap is na het examen zwemmen voor het B en/of C diploma direct op te zeggen.

Contributie

Betaalmomenten zijn in: januari, april, juli en oktober.

U krijgt een verzoek tot betalen van de contributie per mail. Wenst u een acceptgiro per post dan kunt u dit aanvragen bij de penningmeester. De kosten van de acceptgiro (€ 2,00) worden doorberekend.

Elementair zwemmen (A-B-C diploma)

Inschrijfgeld: € 10,00 (eenmalig na oproep om te komen zwemmen).
Contributie: € 45,00 per kwartaal.

Zwemmend Redden

Inschrijfgeld: € 10,00 (eenmalig na oproep om te komen zwemmen).
Contributie: € 22,50 per kwartaal.

Gezinslidmaatschap

Het gezinslidmaatschap geldt vanaf 3 gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres en na het behalen van het A-B-C diploma.

Contributie: € 55,00 per kwartaal

Wanneer toch een betalingsachterstand optreedt, zullen wij het betreffende lid hieraan eerst herinneren. Mocht betaling dan alsnog uitblijven, dan zal bij leden met een betalingsachterstand van meer dan twee termijnen een sanctie worden opgelegd in de vorm van een toegangsverbod. Hierbij blijft de betalingsverplichting bestaan. Het bestuur zal hierover per geval een individuele beslissing nemen.

Het lidmaatschap wordt steeds voor een vol verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij afmelding als lid zal de ledenadministratie altijd eerst bij de penningmeester nagaan of er aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Indien na 1 november het lidmaatschap wordt opgezegd blijft men de gehele contributie over het komende seizoen verschuldigd.