Uitschrijven

Uitschrijven (Let op, uw uitschrijving is pas volledig als u een bevestiging heeft ontvangen van de ledenadministratie.)

Het lidmaatschap wordt steeds voor een vol verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij afmelding als lid zal de ledenadministratie altijd eerst bij de penningmeester nagaan of er aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Indien na 1 november het lidmaatschap wordt opgezegd blijft men de gehele contributie over het komende seizoen verschuldigd.

Na het behalen van het B of C diploma wordt van bovengenoemde regel afgeweken en kan er direct opgezegd worden.